Om oss

Ose Mat og Kultur er ein frivillig organisasjon blei etablera i 1994. Matmarknaden på Ose blei fyrste gong arrangert i juli 1995 og har blitt eit fast innslag kvar sommar. Dette er ein marknad basert på tradisjon innan mat, husflid, kunsthandverk og aktivitetar.

Me ynskjer å skape aktivitet og engasjemang i lokalmiljøet. Utan hjelp fra mange sambygdingar hadde det ikkje vore mogeleg å arrangere denne markanden. Ei stor takk til alle dei som kvart år er med og bidreg til å setje Ose på kartet.

Styret i Ose Mat og Kultur består av:

Trude N. Ose mob. 98 85 47 92
Ragnhild Sordal mob. 48 15 92 59
Vigdis Beisland mob. 97 18 13 06
Kåre Reise mob. 90 06 07 02

Påmelding Ose Matmarknad